• Jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wpływa na wybór projektu domu we Wrocławiu?

  Pierwszym czynnością podczas planowania budowy domu jest załatwienie kwestii Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Często powoduje on komplikacje, ale wraz z odpowiednim biurem architektonicznym można się z nim uporać. Czym jest ten plan? Jak wpływa na wybór domu we Wrocławiu i Jakie biuro najlepiej wybrać?

  Czym jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

  Jest to najważniejszy dokument, z którym trzeba się zapoznać przed podjęciem, jakichkolwiek kroków przy budowie, czy kupnie domu. Znajdują się w nim wszystkie wytyczne dotyczące tego, gdzie i w jaki sposób można budować na działce. Niektórym planom zdarza się nawet narzucać kolor elewacji, a także rodzaj materiałów, z jakich ma być wybudowany dom. Warto jednak pamiętać, że plan może się modyfikować, co parę lat.

  Na co warto zwrócić uwagę przy Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego?

  Cały plan to skomplikowany dokument, który posiada mnóstwo elementów, uzasadnionych przez konkretne czynniki. Do najważniejszych z nich należą:

  • Przeznaczenie terenu działki.
  • Przeznaczenie użytkowe okolicznych terenów.
  • Minimalna wielkość działki, na której na której dopuszczalne jest wybudowanie domu jednorodzinnego.
  • Maksymalna wielkość domu, jaki można wybudować.
  • Wymagana kubatura budynku, czyli kształt dachu i rodzaj pokrycia dachowego.
  • Umiejscowienie budynku względem drogi.
  • Możliwe sposoby przyłączenia kanalizacji i mediów.
  • Inne prace budowlane, które będą wykonywane w pobliżu działki.
  • Planowana budowa dróg.
  • Obszary przeznaczone do realizacji celów publicznych.
  • Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu, które wynikają z potrzeby ochrony środowiska naturalnego, a także prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody.

  Jak uzyskać wgląd do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego?

  Dokument jest do wglądu dla każdego w urzędzie gminy lub miasta. Nie trzeba być właściciel danej działki, aby móc przyjrzeć się jej Planowi Zagospodarowania Przestrzennego. Dzięki temu każdy może ocenić możliwości danego terenu przed jego ewentualnym zakupem.

  projekt domu według planu zagospodarowania przestrzennego

  Jak uzyskać wniosek o możliwość budowy?

  Po podjęciu decyzji o chęci budowy na swojej działce należy najpierw kupić lub zorganizować projekt domu budowli, a następnie zdobyć pozwolenie na realizacje określonych zabudowań.

  Składając wniosek do urzędu, trzeba pamiętać o dostarczeniu:

  • Wniosku mapy zasadniczej  w skali 1:500 lub 1:1000. Tłumacząc, jest to po prostu mapa działki oraz otaczającej jej terenów. Taki dokument można zdobyć w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego.
  • Oświadczenie od dostawców mediów takich jak: gaz, energetyka, wodociągi i kanalizacja.
  • Plan zapotrzebowania inwestycji obejmujący m.in. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków.
  • Pełną charakterystykę budynku, w której będą zawarte wszystkie najważniejsze podstawowe informacje oraz wpływ inwestycji na środowisko.

  Decyzja i wytyczne Planu Zagospodarowania Przestrzennego

  Po dostarczeniu wszystkich wymienionych dokumentów urząd dostarcza wytyczne na temat możliwości budowania. Składają się na to takie informacje jak: minimalną odległość od linii rozgraniczającej, w jakiej można usytuować budynek, gabaryty budynku, procent powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, kąt nachylenia dachu, ustawienie kalenicy względem ulicy, a także sposób i kolorystykę wykończenia budynku.

  Cały proces, wraz z dostarczeniem decyzji, nie może trwać dłużej niż 2 miesiące.

  Jak Plan Zagospodarowania Przestrzennego wpływa na wybór domu we Wrocławiu

  Wybór i chęć kupna domu znacznie łączy się z Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Kupując dom, trzeba myśleć w sposób przyszłościowy. Warto dowiedzieć się, czy istnieje możliwość dobudowania  np. dodatkowego garażu lub szopy. Trzeba się rozeznać w ogólnym możliwościach budownictwa na działce.

  Drugim, jakże ważnym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest sąsiedztwo. W momencie, gdy planowane jest wybudowanie trasy szybkiego ruchu lub nowego osiedla w okolicach domu, to cena działki diametralnie zmaleje.

  zagospodarowanie przestrzenne

  Które biuro architektoniczne we Wrocławiu wybrać

  Analizując opinie i stosunek jakości do ceny usługi to najlepszym wyborem w stolicy Dolnego Śląska i jego okolicach będzie wybranie architektów z  biura  architektonicznego we Wrocławiu AJR. Firma oferuje nowoczesny styl, połączony z funkcjonalnością.

  Dodatkowo specjaliści AJR przeanalizują Plan Zagospodarowania Przestrzennego i zaprojektują dom spełniający wszystkie jego wymagania, łącząc to z gustem i potrzebami właściciela domu.

  Plan Zagospodarowania Przestrzennego to trudny orzech do zgryzienia. Jednak przy pomocy odpowiedniego biura, uda się go rozpracować i dostosować do własnych potrzeb.

Comments are closed.